วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เมียกาฝาก นลิน บุษกร


เมียกาฝาก นลิน บุษกร

แก้วสุรางค์ สาวน้อยวัยยี่สิบปีจำยอมทำตามแผนของพ่อเดินทางจากอเมริกามาประเทศไทยเพื่อแสดงตนเป็นหม่อมม่ายของท่านชายอนญฤทธิ์ แต่กลับผิดแผนเพราะท่านชายไม่ได้โดยสารไปกับเรือที่จม
แต่เนื่องจากคุณยายคหปตนีของท่านชายเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะการบอกเล่าของท่านหญิงขนิษฐา ท่านชายจึงจำต้องแสดงละครร่วมกับหล่อนและพ่อ
ด้วยคุณสมบัติ เข้มแข็งอดทนและรอบคอบในการจัดการบ้านเรือนและบริวาร ทั้งท่านชาย คุณยาย รวมถึงน้องชายน้องสาวของท่านชายต่างรักใคร่หล่อนทั้งสิ้น
อีกทั้งแก้วสุรางค์เองก็เฝ้าคิดถึงท่านชายนับแต่วันที่ได้เต้นรำกับท่านแล้ว แม้ในวันนั้นท่านมิได้ทรงสนใจหล่อนเลยก็ตาม